menh-kim-hop-mau-gi

menh-kim-hop-mau-gi

Mệnh Kim tương sinh với mệnh Thổ, tương hợp với mệnh Kim nên chọn màu lát nền nhà tắm của các bản mệnh này