Tac-hai-cua-khong-dung-gach-lat-nen-chong-tron

Tac-hai-cua-khong-dung-gach-lat-nen-chong-tron

Những không gian có nước và dầu mỡ nên sử dụng gạch lát nền chống trơn để được an toàn.