Bồn nước tân á đại thành 2000l các loại và giá

Các loại bồn nước tân á đại thành 2000l và giá của mỗi loại

Bồn nước Tân Á Đại Thành 2000l là sản phẩm bồn nước thông dụng được sử dụng nhiều nhất trong các loại bồn nước bởi dung tích phù hợp cho nhiều gia đình có từ khoàng 5-6 người. Bồn nước Tân Á là sự chọn đúng đắn của rất nhiều bà mẹ trong việc chọn bồn nước trong gia đình. Sau đây chúng tôi sẽ chia sẻ các loại bồn nước tân á Đại Thành 2000l để cho các gia đình dễ dàng tìm kiếm và lựa chọn

CÁC BỒN NƯỚC INOX TÂN Á 2000L

Bồn nước inox tân á 2000l đứng

Mã Số : TANA-D2000- F1180

Giá bán: 4,500,000 đ

Bồn nước inox tân á 2000l ngang

Mã Số : TANA-N2000-F1180

bồn nước tân á đại thành 2000l

Giá bán: 4,900,000 đ

Bồn nước inox tân á 2000l đứng

Mã Số : TANA-D2000-F1360

Giá bán: 5,100,000 đ

Bồn nước inox tân á 2000l ngang

Mã Số : TNA-N2000-F1360

Giá bán: 5,250,000 đ

CÁC LOẠI BỒN NHỰA TÂN Á 2000L

Bồn nhựa tân á tai tròn đứng 2000l

Mã Số : NTAD-2000

Giá bán: 2,990,000 đ

Bồn nhựa tân á tai vuông đứng 2000l

Mã Số : MTAD-2000

bồn nước tân á đại thành 2000l

Giá bán: 3,400,000 đ

Bồn nhựa tân á thế hệ mới ngang 2000l

Mã Số : TAD-N2000

Giá bán: 4,500,000 đ

Xem thêm các sản phẩm khác tại: bonnuocinoxtana.com.vn/

Xêm thêm : Nhận xét về bồn inox tân á chính hãng